Ett avslutande inlägg från Göteborg

Posted on 3 september, 2010

0


Här knappa två veckor efter hemkomst, har vi äntligen fått satt ihop ett avslutande inlägg från workshopen i Japan.
Först, ett kartutsnitt för att visa var vi varit.

Här var vi !

Lördagen blev en mycket hård dag, eftersom resningen av båda konstruktionerna med ceremonier var satt till söndag. Därför skulle alla delar vara färdiga och hopsatta söndag morgon. Inskriptionerna i den väggen som Ulrik ansvarat för skulle färdigställas, och därför kunde vi först börja sätta ihop den efter kl 17. De så kallade headcarpenters i den Europeiska gruppen stannade på byggplatsen fram till kl 21, för att göra klart. Samtidigt hade det japanska teamet lite svårigheter med att få ihop träförbindingarna i sitt bygge (att japanerna är ett mycket noggrant och perfektionistisk släkte kan vara en orsak), och därför fick också de jobba sent.

Syllvarvet i det japanska tehuset samlas

Japansk träförbinding i syllvarvet. Man ser här stolpens tapphål, som går igenom båda syllarna

Tillpassning av stolpens tapphål. Bemärk dom fina japanska hyvlarna med skråstälda hyvelblad (som Ulrik var tvungen att sedan köpa)

Tillpassning av mittväggen. Märk det japanska bildhuggeri

Mittväggen resas

Remstycke lägges upp (grunden till den tyska konstruktion finns till höger)

Tak-konstruktionen kan påbörjas

Tak-konstruktionen

Tatami-mattorna tillverkas. En intressant anmärkning är att det är proportionerna på dessa mattor som ligger bakom det traditionella japanske byggnadsskick...

Tanigushi på topp. En nöjd japansk headcarpenter

En samling japanska verktyg

Eldplatsen förbereds

klart, nu saknas bara tamai-mattorna, och de skytbara-dörrarna

Tehuset var nu rest och klart till ceremonin. Härunder följer bilder från resningen av den europeiska konstruktionen

Erik Timme, en 2 meter lång tysk hantverkare intervjuas för japansk TV

Der deutsche "Wilderman" i bak-väggen

Insåpning av dymlingar till ingångsportalen

Liggande långvägg

Byggplatsen sett uppifrån, Långväggarna samlade till den tyska konstruktionen

Resningsdiskussion

Resningsdiskussion - taket

Resning av första långväggen

Ulriks vägg

Resning av andra långväggen

Ingångsportalen lyfts på plats

Bakväggen och "der wilderman" monteras

Grillhästen

Takkonstruktionen monteras

Hantverkarnas signum ristas in i översta bjälken

Klart

Välförtjänad paus

Krans till "Taklagsfest" tillverkas

Sista dymlingen slås i av Hishida, den japanska headcarpentern

Båda konstruktioner blev färdiga i tid!
Ceremoni med riskakor

Master's speech

taklagsfest

På måndagen var det städning och demonstrationer av olika verktyg, och på eftermiddagen ett svårt avsked mellan européer och japaner, då vi skulle på en 4 dagars sight-seeing före vår avresa från Tokyo…

Det har varit lite prat om att arrangera nästa Kesurokai i Sverige… Vi får väl se om detta går att få till,- vist vore det kul att ha 20 japaner och 40 européer till att bygga stolpverk tillsammans.

Annonser
Posted in: Okategoriserade